Fundusze Europejskie dla KIS I CIS

W dniu 3 września 2015 roku w siedzibie Centrum Integracji Społecznej
w Chełmie odbyło się posiedzenie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej Lubelszczyzny połączone ze szkoleniem „ Dotacje na aktywizację społeczną – Działanie 11.1 Aktywne włączenie” dotyczące pozyskiwania środków finansowych
z EFS na działanie CIS i KIS w ramach RPO 2014 – 2020.

Szkolenie poprowadzili:

  • Jolanta Kosowska – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – Departament Zarządzania RPO – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie
  • Olga Zalewska – WUP w Lublinie – Oddział Oceny i Pomocy Technicznej
  • Dariusz Jaremek – WUP w Lublinie – Kierownik Oddziału Programowania – jako ekspert
  • Przedstawiciele Klubów i Centrów Integracji Społecznej lubelszczyzny mieli okazję zapoznać się z warunkami pozyskiwania środków unijnych na realizację zadań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.

Dziękujemy za liczne i aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Galeria

Pozostaw odpowiedź

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO