Pierwsze Posiedzenia Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.

W dniu 24 lutego w Centrum Integracji Społecznej w Chełmie odbyło się Pierwsze Posiedzenia Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:

  • Aneta Kowalska Naczelnik Wydziału Aktywnych Form Pomocy DPS MPiPS,
  • Andrzej Trzeciecki Instytut Rozwoju Służb Społecznych,
  • Stanisław Mościcki Zastępca Prezydenta Miasta Chełm
  • Jolanta Gierasimiuk Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM Chełm,
  • Bożena Sałek Kierownik Oddziału Pomocy Społecznej ROPS w Lublinie,
  • Marian Gil OWES subregionu Chełmsko – Zamojskiego,
  • Dr Marta Komorska Instytut Socjologii UMCS

oraz przedstawiciele szesnastu jednostek zatrudnienia socjalnego z tereny województwa lubelskiego. Tematem przewodnim Konwentu była rola jednostek zatrudnienia socjalnego w systemie pomocy i integracji społecznej. Podczas posiedzenia wybrano Radę Programową oraz ustalono zakres kierunki działalności Konwentu.

Sprawozdanie z posiedzenia (do pobrania)

Galeria

Pozostaw odpowiedź

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO