Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020

Podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska podpisała program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020

Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020 jest odpowiedzią na nowe wyzwania krajowej polityki społecznej, modyfikacją i uzupełnieniem dotychczas realizowanych programów resortowych pn.: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, Edycja 2011-2015 oraz „Świetlica – Dzieci – Praca”, na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie na lata 2011 – 2015.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym programem i do włączania się w realizację jego celów. (Aktywne_formy_2020_02.03)

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,7689,aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-nowy-wymiar-2020.html

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO