Monitoring działalności CIS i KIS

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu PAPI na temat oceny stopnia współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego przy realizacji takich programów rynku pracy jak: Program Aktywizacji i Integracji Społecznej (PAI) oraz Program Specjalny. Zebrane odpowiedzi pozwolą zaprezentować zsyntetyzowane stanowisko środowiska podmiotów usług reintegracji społecznej i zawodowej w opracowywanej  „Informacji
o  funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej dla Sejmu i Senatu RP – III edycja za okres 2014-2015”.

Pismo monitoring

ANKIETA PAI Dla CIS KIS

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO