„Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej…?”

17 maja 2016r. zdecydowanie będzie pamiętnym dniem dla Janowa Lubelskiego. Janowski Ośrodek Kultury zaświecił na niebiesko. Na sali spotkało się blisko 150 osób, a wszystko to dla osób z autyzmem.W dniu 17 maja 2016 r. w Janowskim  Ośrodku Kultury, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Codzienność z autyzmem- diagnoza   i co dalej…?”.  Pracownicy szkół wyższych, studenci, pedagodzy, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji oraz rodzice dzieci dotkniętych autyzmem, dzielili się własną wiedzą i doświadczeniem na temat autyzmu.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu w MRPiPS – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Teresa Misiuk -Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.

W wielu miastach, głównie w kwietniu, temat autyzmu zostaje szczególnie poruszony. Prowadzone są dyskusje, heppeningi, spotkania, które mają na celu przybliżenie społeczeństwu tej problematyki. To również ukłon w stronę rodziców, którzy  muszą zmagać się  z wychowywaniem autystów, a często mity, jakie krążą na temat autyzmu, czynią to zadanie znacznie trudniejszym. Ponieważ w naszym środowisku są osoby z autyzmem postanowiliśmy, oddając głos tym, dla których  słowo autyzm nie jest tylko tytułem czytanej książki, uwrażliwić  społeczność lokalną na  potrzeby innych i przekazać kilka rad, jak wesprzeć rodziny, które na co  dzień borykają się z autyzmem.  Dlatego też zorganizowaliśmy w dniu 17 maja 2016 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej…?”.

Konferencję rozpoczął Pan Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego, który powiedział jak ważne jest dla władz naszego miasta zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, a szczególnie osób z autyzmem. Natomiast w imieniu organizatorów konferencję otworzyła Pani Monika Leśniak-Skakuj  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Zamoyskiego w  Janowie Lubelskim wraz  z Panem Grzegorzem Bolińskim wicedyrektorem szkoły. Wśród prelegentów, wygłaszających na organizowanej konferencji referaty byli m.in.: Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, prof. dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, emer. prof. UMCS (PWSZ Płock), dr Anna Prokopiak pracownik naukowy Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowksiej w Lublin -Prezes Fundacji ALPHA. Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk (KUL Lublin), dr hab. Danuta Grzesiak-Witek (KUL Stalowa Wola),  ks. dr Bartłomiej Krzos (KUL Stalowa Wola).Dr Ewa Miszczak, dr Marta Komorska (WSPiA Lublin). W komitecie naukowym znaleźli się między innymi: prof. ks. dr hab. Marian Nowak (KUL Lublin),dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL (KUL Stalowa Wola),dr hab. Wojciech Misztal, prof. nadzw. UMCS (UMCS Lublin).

W imieniu organizatorów, Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim,  Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim oraz Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim, bardzo dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniu. Zapraszamy również do dyskusji o spotkaniu, każde słowo będzie dla nas cenną wskazówką byśmy mogli zrobić krok dalej w tej tematyce. W sposób szczególny serdecznie dziękujemy prelegentom, którzy pokazali, że autyzm można zrozumieć, że z autyzmem można żyć. Największe tego świadectwo dali nam rodzice dzieci autystycznych, którzy podzielili się z nami swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą i opiniami.

Kulminacyjnym punktem okazał się występ artystyczny 11 letniego chłopca z Zespołem Aspergera, niejednej osobie na sali popłynęła łza wzruszenia. Dziękujemy zatem Wam rodzice i Tobie Szymon, wielki ukłon w Waszą stronę. Mamy nadzieję, że spotkanie było owocne, a tym owocem będzie większa świadomość potrzeb osób z autyzmem, które coraz częściej możemy spotkać w naszym otoczeniu. Na zakończenie konferencji organizatorzy zobowiązali się do przekazania sformułowanych przez rodziców dzieci ze spektrum autyzmu wypracowanych postulatów  i sugestii na temat potrzeb i oczekiwań wobec przedstawicieli władz publicznych różnego szczebla. Dziękujemy także Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Kołtysiowi za dofinansowanie konferencji w ramach zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia”. Dziękujemy również sympatykom-sponsorom Stowarzyszenia „Humanus” za ufundowanie nagród dla uczestników  spotkania.           

                                                                                Organizatorzy

Autyzm (34) Autyzm (12) Autyzm (11) Autyzm (9) Autyzm (7) Autyzm (5) Autyzm (4) Autyzm (3) Autyzm (1) Autyzm (32) Autyzm (31) Autyzm (30) Autyzm (27) Autyzm (25) Autyzm (19) Autyzm (17) Autyzm (16) Autyzm (14)

 

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO