INFORMACJA Z PRZEGLĄDU ANALITYCZNEGO „Podmiot zatrudnienia socjalnego w ocenie zasobów pomocy społecznej” (raport)

Zgodnie z przepisem art. 16a ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej1, zadanie polegające na przeprowadzeniu oceny zasobów pomocy społecznej jest traktowane jako obligatoryjne zadanie dla gmin, powiatów i województwa.

Informacje o działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego w Formularzu OZPS (w systemie CAS) odnotować można w kilku miejscach, tzw. rozdziałach tematycznych formularza.

Jak ujmowane są te ważne dla nas informacje można przeczytać w załączonym raporcie przygotowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

RAPORT OZPS-ZS IRSS

Załącznik Nr 1 -rejestr jednostek ZS

Zał 2 OZPS CIS 2016

Zał 3 OZPS – KIS 2016

Zał 4 OZPS CIS 2016 – podsumowanieZał 5 OZPS – KIS podsumowanie

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO