Pierwsze posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego

Po trzynastu latach od wejścia w życie przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. powołano pierwszą Radę Zatrudnienia Socjalnego.

Uroczyste pierwsze posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego odbyło się 26 października w Białobrzegach. W posiedzeniu uczestniczyła Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która wręczyła Akty Powołania czternastu członkom Rady oraz podziękowała za chęć uczestnictwa w pracach Rady.

– Posiadacie Państwo wiedzę praktyczną oraz teoretyczną na temat prawidłowego funkcjonowania jednostek reintegracji zawodowej i społecznej. Wierzę, że zaowocuje to dobrą współpracą i wypracowaniem skutecznych rozwiązańpowiedziała Elżbieta Bojanowska.

Prace Rady, będą polegały między innymi na opiniowaniu projektów aktów prawnych, inicjowaniu zmian przepisów prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego czy przygotowywania ekspertyz dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjalnego.

Rada działa przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego reprezentują wojewodów, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz organizacje społeczne i zawodowe i są powołani na okres 3 lat.

Wśród czternastu osób członków Rady – dwie reprezentują podmioty zatrudnienia socjalnego z województwa lubelskiego: Paweł Wiśniewski – KIS Humanus w Janowie Lubelskim, Katarzyna Sokołowska – CIS w Chełmie.

Tuż po posiedzeniu Rady rozpoczęła się Konferencji Członków Regionalnych Platform Współpracy oraz Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej podczas której mieliśmy okazję przedstawić działalność Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny. Nasza prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie uczestników. kis-cis-lubelszczyzny

dsc_3849 dsc_3887 dsc_3880 dsc_3927 dsc_3899 dsc_3855

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO