Wzmocnienie potencjału środowiska podmiotów reintegracyjnych Lubelszczyzny poprzez wsparcie jego org. Parasolowej. – projekt zlecony w ramach programu Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO 2

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej realizowała projekt pt.: „Wzmocnienie potencjału środowiska podmiotów reintegracyjnych Lubelszczyzny poprzez wsparcie jego org. Parasolowej.” – projekt zlecony w ramach programu „Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO 2” finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z siedzibą w Biłgoraju.

Celem projektu było stworzenie podstawy do rozwoju naszej organizacji pozarządowej działającej na rzecz i w imieniu partnerstwa podmiotów reintegracyjnych, zwanego Konwentem Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny, w szczególności przygotowanie bazy organizacyjno-technicznej.

W ramach projektu nastąpiło przygotowanie bazy lokalowej wraz z wyposażeniem dla prowadzonej działalności, w tym m.in. wykonywania takich działań jak:

  1. tworzenie bazy technicznej, umożliwiającej przygotowywanie inicjatyw projektowych na rzecz środowiska podmiotów reintegracyjnych, pobudzających rozwój w gminach i powiatach usług reintegracyjnych, prowadzenie badań i analiz lokalnych i regionalnych stanu rozwoju podmiotów sektora ES, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracyjnych,
  2. utrzymywanie łączności z członkami Konwentu, poprzez wykorzystanie sieci internetowych,
  3. tworzenie archiwum i biblioteki, w tym internetowego zbioru dokumentów, akt prawnych, opracowań i ekspertyz, które są istotne dla prawidłowego świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb Organizacji w zakresie wyposażenia biura Organizacji w podstawowy sprzęt biurowy – stanowisko biurowe (biurko, krzesła biurowe, szafa biurowa), komputer oraz urządzenie wielofunkcyjne, co z kolei pozwoliło uruchomić działalność biura Organizacji.

W ramach realizacji tego projektu zorganizowano w dniu 24 sierpnia 2017 roku szkolenie dla członków Konwentu KIS-CIS Lubelszczyzny oraz przedstawicieli Fundacji, podczas którego zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu przygotowania strategii działania Organizacji na okres 2017-2020 oraz zostanie wypracowany strategiczny plan działania organizacji parasolowej, uwzględniający potrzeby klubów i centrów integracji społecznej, należących do Konwentu.

Zarząd Fundacji

  1. Materiały szkoleniowe
  2. Strategia

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO
filme porno minori porno cu copii porno cu animale porno cu cai filme porno cu minori filme porno cu copii porno cu minori minori xxx minori violati porno cu minori 12 ani filme porno