Wzmocnienie potencjału środowiska podmiotów reintegracyjnych Lubelszczyzny poprzez wsparcie jego org. Parasolowej. – projekt zlecony w ramach programu Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO 2

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej realizowała projekt pt.: „Wzmocnienie potencjału środowiska podmiotów reintegracyjnych Lubelszczyzny poprzez wsparcie jego org. Parasolowej.” – projekt zlecony w ramach programu „Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO 2” finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z siedzibą w Biłgoraju.

Celem projektu było stworzenie podstawy do rozwoju naszej organizacji pozarządowej działającej na rzecz i w imieniu partnerstwa podmiotów reintegracyjnych, zwanego Konwentem Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny, w szczególności przygotowanie bazy organizacyjno-technicznej.

W ramach projektu nastąpiło przygotowanie bazy lokalowej wraz z wyposażeniem dla prowadzonej działalności, w tym m.in. wykonywania takich działań jak:

  1. tworzenie bazy technicznej, umożliwiającej przygotowywanie inicjatyw projektowych na rzecz środowiska podmiotów reintegracyjnych, pobudzających rozwój w gminach i powiatach usług reintegracyjnych, prowadzenie badań i analiz lokalnych i regionalnych stanu rozwoju podmiotów sektora ES, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reintegracyjnych,
  2. utrzymywanie łączności z członkami Konwentu, poprzez wykorzystanie sieci internetowych,
  3. tworzenie archiwum i biblioteki, w tym internetowego zbioru dokumentów, akt prawnych, opracowań i ekspertyz, które są istotne dla prawidłowego świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb Organizacji w zakresie wyposażenia biura Organizacji w podstawowy sprzęt biurowy – stanowisko biurowe (biurko, krzesła biurowe, szafa biurowa), komputer oraz urządzenie wielofunkcyjne, co z kolei pozwoliło uruchomić działalność biura Organizacji.

W ramach realizacji tego projektu zorganizowano w dniu 24 sierpnia 2017 roku szkolenie dla członków Konwentu KIS-CIS Lubelszczyzny oraz przedstawicieli Fundacji, podczas którego zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu przygotowania strategii działania Organizacji na okres 2017-2020 oraz zostanie wypracowany strategiczny plan działania organizacji parasolowej, uwzględniający potrzeby klubów i centrów integracji społecznej, należących do Konwentu.

Zarząd Fundacji

  1. Materiały szkoleniowe
  2. Strategia

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO