IV Janowskie Dni Rodziny – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina z niepełnosprawnością – wizerunek, przemiany, zagrożenia” – 9 listopada 2017

Czy rodzina, w której funkcjonują osoby niepełnosprawne otrzymuje wystarczające wsparcie?- zastanawiać będziemy się podczas IV Janowskich Dni Rodziny!

To już czwarta edycja „janowskiego” święta rodziny, organizacji którego podejmuje się Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim. Po raz drugi inicjatywa została objęta wyjątkowym patronatem honorowym-Pani Elżbiety Rafalskiej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inicjatywa ma na celu przede wszystkim  promowanie zapomnianych i stygmatyzowanych modeli rodziny. Jednak jak powszechnie wiadomo rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze kształtuje człowieka od najwcześniejszych lat, dlatego jej promowanie i wspieranie staje się istotną rolą całego społeczeństwa.

Zainteresowanie, z jakim spotykała się w latach poprzednich inicjatywa święta janowskiej rodziny motywuje do tego aby kontynuować działania w tym zakresie. Zorganizowano więc IV Janowskie Dni Rodziny, które odbędą się w dniach 8-9 listopada 2017r. pod hasłem „Rodzina z niepełnosprawnością- wizerunek, przemiany, zagrożenia”. A więc promowanym modelem jest rodzina z niepełnosprawnością. Mądrość rodziny to szansa dla rozwoju osoby niepełnosprawnej, która prowadzi do samorealizacji i szczęścia. Dlatego też ważnym elementem lokalnej polityki społecznej jest promowanie rodzin, które na co dzień borykają się z niepełnosprawnością poprzez wzmacnianie jej wizerunku, który poprzez liczne przemiany i doświadczenia może spotkać się z różnymi problemami lub ograniczeniami.

Punktem kulminacyjnymi działań będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa, która odbędzie się 9 listopada 2017r. w Janowskim Ośrodku Kultury. Konferencja została objęta patronatem naukowym przez liczne uczelnie wyższe. Wśród prelegentów są osoby, które zajmują się pracą naukową w dziedzinie psychologii, prawa, pedagogiki, socjologii itp. a także praktycy zajmujących się bezpośrednią pracą z rodzinami z niepełnosprawnością, którzy podzielą się własną wiedzą i doświadczeniami.

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich rodzin, nie tylko rodzin osób niepełnosprawnych, ale koncentruje się przede wszystkim na promowaniu tego modelu, pokazaniu wartości wychowywania się i funkcjonowania w tego typu środowisku rodzinnym.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem inicjatywy i udziału w tym wyjątkowym święcie rodziny.

Program konferencji:

9.00-9.30 Rejestracja uczestników

9.30-9.45 Otwarcie konferencji i powitanie gości – Prezes Zarządu JSNP Humanus i Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim

9.45-10.00 Wręczenie wyróżnienia „Przyjaciel Janowskich Rodzin”

10.00-10.15 Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie- modele analiz i działań – dr Grzegorz Wiącek (KUL w Lublinie)

10.15-10.30 Paradoksy ponowoczesności i rodzina z niepełnosprawnością – dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, prof. nadzw. (PWSZ w Sanoku)

10.30-10.45 Przemoc w rodzinie wobec osób niepełnosprawnych – dr Anna Witkowska-Paleń (KUL w Stalowej Woli)

10.45-11.00 Mediacje a konflikty rodzinne na tle opieki nad osobami chorymi i starszymi – dr Magda Urbańska (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)

11.00-11.15 Podmioty zatrudnienia socjalnego jako instytucjonalne wsparcie w reintegracji społeczno-zawodowej rodzin dotkniętych niepełnosprawnością – dr Paweł Wiśniewski (UMCS w Lublinie)

11.15-11.30 Rodzina Asi i Darka – wizerunek, sytuacja, wsparcie – dr Ewa Miszczak (WSPA w Lublinie)

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-12.00 Aspekty prawne w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego – mgr Anna Zdańska Burliga (KUL w Lublinie)

12.00-12.15 Adopcja i niepełnosprawność – mgr Jarosław Czapliński (KUL w Lublinie)

12.15-12.30 Choroba Alzheimera i jej wpływ na jakość życia rodziny i opiekunów – mgr Bożena Węgrzyn (Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Lublinie)

12.30-12.45 Dziecko niepełnosprawne i jego rodzina w szkole – mgr Iwona Walas (PSP z OI w Janowie Lubelskim)

12.45-13.00 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – mgr Łukasz Burliga (KUL w Lublinie)

13.00-13.15 Kilka uwag na temat rodziny dziecka niekomunikującego się w sposób funkcjonalny – mgr Magdalena Niekra (ORW w Janowie Lubelskim)

13.15-13.30 Rola rodziny w drodze do samorealizacji osób z zespołem Aspergera – mgr Agnieszka Banasiak-Wiśniewska (PSP z OI w Janowie Lubelskim)

13.30 Obiad

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO