Akademia Animacji Zatrudnienia Socjalnego w dniach w dniach 3 – 4 października 2017 r., w Centrum Konferencyjne „FOCUS”, w Lublinie zorganizowała warsztaty edukacyjne dla pracowników, członków, wolontariuszy NGO prowadzących podmioty reintegracyjne w formie jednostki zatrudnienia socjalnego

Program warsztatów obejmował następujące tematy:

  1. Prawne aspekty nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
  2. Standaryzacja reintegracji ­ standard organizacyjny CIS i KIS, standard usług reintegracji społecznej i zawodowej, innowacyjne metody diagnozowania „Autodiagnoza”.
  3. Techniki inicjowania partnerstw instytucjonalnych ­ Model Lokalnej Współpracy i Regionalne Platformy Współpracy.
  4. Proces certyfikacji podmiotów reintegracyjnych ­ przykład KIS i wstęp do akredytacji CIS.

 

Warsztaty prowadził Ekspert Akademia Animacji Zatrudnienia Socjalnego – Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych, Pan Andrzej Trzeciecki, który od 2000 roku zajmuje się problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności problematyką szeroko pojmowanej ekonomii społecznej, działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz spółdzielczości socjalnej. Jest długoletnim pracownik MPIPS – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, a od 2011 r. pracuje w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, dysponujący wyższym wykształceniem ekonomicznym i studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania ekonomią społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Warsztaty, zorganizowane zastały w ramach realizacji szkolenia „Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych – Wyższy Poziom Kompetencji Regionalnego Sektora Es”, zleconego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskim.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo
Akademia AZS

Do pobrania:


Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO