Warsztaty Akademii Zatrudnienia Socjalnego prowadzonej przez Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej – Kazimierz Dolny 30.11. – 01.12. 2017

Szanowni Państwo !

Akademia Animacji Zatrudnienia Socjalnego prowadzona przez Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej zaprasza na warsztaty edukacyjne dla pracowników, członków, wolontariuszy NGO planujących rozpocząć działalność reintegracyjną.

Termin warsztatów: 30.11. – 01.12. 2017 rok.  Miejsce warsztatów: Hotel Kazimierzówka, ul. Góry 10, 24-120 Kazimierz Dolny, http://kazimierzowka.pl/pages/pl/strona-glowna.php

Tematyka warsztatów:

a) modele organizacyjne CIS i KIS a praktyka,

b) prawne podstawy zatrudnienia socjalnego oraz powiązanie z innymi obszarami,

c) wzorcowe techniki opracowywania programów zajęć (kontrakt socjalny i IPZS),

d) techniki animacji zatrudnienia socjalnego w lokalnym środowisku rola zespołu synergii lokalnej,

e) partnerzy zatrudnienia socjalnego sektor administracji i sektor obywatelski.

Prowadzącym będzie Ekspert Akademia Animacji Zatrudnienia Socjalnego – Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych, Pan Andrzej Trzeciecki, który od 2000 roku zajmuje się problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym  w szczególności problematyką szeroko pojmowanej ekonomii społecznej, działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz spółdzielczości socjalnej. Długoletni pracownik MPIPS – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, a od 2011 r. w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych  w Warszawie, dysponujący wyższym wykształceniem ekonomicznym i studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania ekonomią społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Materiały szkoleniowe (poradniki i prezentacje multimedialne w wersji elektronicznej) można pobrać ze strony zatrudnieniesocjalne.pl, zakładka OAAZS – Warsztaty i Szkolenia. Dojazd na warsztaty we własnym zakresie, organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Warsztaty organizowane w ramach projektu: „Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych – Wyższy Poziom Kompetencji Regionalnego Sektora Es”, zleconego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskim.

Serdecznie zapraszamy

Załączniki:

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO