Warsztaty Akademii Zatrudnienia Socjalnego prowadzonej przez Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej – Kazimierz Dolny 11.12. – 12.12. 2017

Akademia Animacji Zatrudnienia Socjalnego

prowadzona przez Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej
zaprasza
pracowników, członków, wolontariuszy NGO prowadzących podmioty reintegracyjne w formie jednostki zatrudnienia socjalnego
Termin: 11.12. – 12.12. 2017 rok
Miejsce: Hotel Kazimierzówka, ul. Góry 10, 24-120 Kazimierz Dolny
http://kazimierzowka.pl/pages/pl/strona-glowna.php
Organizator:
Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim
Warsztaty organizowane w ramach projektu:
„Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych – Wyższy Poziom Kompetencji Regionalnego Sektora Es”,
zleconego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskim.

 

Szkolenie to ma na celu podsumowanie działalności Konwentu KIS i CIS w 2017 roku, wspólne zastanowienie się nad przyszłością zarówno Konwentu ( w sierpniu opracowywaliśmy strategię fundacji) ale także omówienie dwóch ważnych spraw.

Pierwsza to przekształcenie Ogólnopolskiego Konwentu CIS i KIS w Federację Konwentów Regionalnych co nastąpi prawdopodobnie 5 grudnia 2017 w Lublinie oraz omówienie przygotowanej nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W dniu 5 grudnia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji, wspólnie z ROPS Lublin Fundacja Konwent KIS-CIS organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat zatrudnienia socjalnego, która jednocześnie będzie podsumowaniem realizacji naszego projektu. Prowadzimy także rozmowy aby w tym dniu odbył się zjazd Ogólnopolskiego Konwentu KIS i CIS i przekształcenie jego w Federację Regionalnych Konwentów. Taka formuła powinna pozwolić racjonalnie zarządzać tym ciałem i nie dopuścić do jego upadku i utraty marki.

Ponadto podczas szkolenia omówimy przygotowane przez Radę Zatrudnienia Socjalnego zmiany do ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W załączeniu wersja robocza tych zmian. Rada Zatrudnienia socjalnego będzie je omawiać w dniach 6 – 7 grudnia. Dlatego proponujemy szkolenie w dniach 11 – 12 grudnia. Bardzo ważne jest ustosunkowanie się do propozycji zmian bo mogą one iść szybką ścieżką legislacyjna i w styczniu będzie już za późno. A ważne jest „aby nic o nas bez nas”.

Prowadzącym będzie Ekspert Akademia Animacji Zatrudnienia Socjalnego – Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych, Pan Andrzej Trzeciecki, który od 2000 roku zajmuje się problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności problematyką szeroko pojmowanej ekonomii społecznej, działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz spółdzielczości socjalnej. Długoletni pracownik MPIPS – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, a od 2011 r. w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, dysponujący wyższym wykształceniem ekonomicznym i studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania ekonomią społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Materiały szkoleniowe (poradniki i prezentacje multimedialne w wersji elektronicznej) można pobrać ze strony zatrudnieniesocjalne.pl, zakładka OAAZS – Warsztaty i Szkolenia. Dojazd na warsztaty we własnym zakresie, organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Serdecznie zapraszamy

Do porania:

  1. Regulamin rekrutacji uczestników warsztatów edukacyjnych
  2. Karta zgłoszeniowa na warsztaty
  3. Zaproszenie na warsztaty edukacyjne
  4. Propozycje zmian do ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO