Warsztaty Akademii Zatrudnienia Socjalnego prowadzonej przez Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej – Kazimierz Dolny 11.12. – 12.12. 2017

Akademia Animacji Zatrudnienia Socjalnego

prowadzona przez Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej
zaprasza
pracowników, członków, wolontariuszy NGO prowadzących podmioty reintegracyjne w formie jednostki zatrudnienia socjalnego
Termin: 11.12. – 12.12. 2017 rok
Miejsce: Hotel Kazimierzówka, ul. Góry 10, 24-120 Kazimierz Dolny
http://kazimierzowka.pl/pages/pl/strona-glowna.php
Organizator:
Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim
Warsztaty organizowane w ramach projektu:
„Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych – Wyższy Poziom Kompetencji Regionalnego Sektora Es”,
zleconego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskim.

 

Szkolenie to ma na celu podsumowanie działalności Konwentu KIS i CIS w 2017 roku, wspólne zastanowienie się nad przyszłością zarówno Konwentu ( w sierpniu opracowywaliśmy strategię fundacji) ale także omówienie dwóch ważnych spraw.

Pierwsza to przekształcenie Ogólnopolskiego Konwentu CIS i KIS w Federację Konwentów Regionalnych co nastąpi prawdopodobnie 5 grudnia 2017 w Lublinie oraz omówienie przygotowanej nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W dniu 5 grudnia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji, wspólnie z ROPS Lublin Fundacja Konwent KIS-CIS organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat zatrudnienia socjalnego, która jednocześnie będzie podsumowaniem realizacji naszego projektu. Prowadzimy także rozmowy aby w tym dniu odbył się zjazd Ogólnopolskiego Konwentu KIS i CIS i przekształcenie jego w Federację Regionalnych Konwentów. Taka formuła powinna pozwolić racjonalnie zarządzać tym ciałem i nie dopuścić do jego upadku i utraty marki.

Ponadto podczas szkolenia omówimy przygotowane przez Radę Zatrudnienia Socjalnego zmiany do ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W załączeniu wersja robocza tych zmian. Rada Zatrudnienia socjalnego będzie je omawiać w dniach 6 – 7 grudnia. Dlatego proponujemy szkolenie w dniach 11 – 12 grudnia. Bardzo ważne jest ustosunkowanie się do propozycji zmian bo mogą one iść szybką ścieżką legislacyjna i w styczniu będzie już za późno. A ważne jest „aby nic o nas bez nas”.

Prowadzącym będzie Ekspert Akademia Animacji Zatrudnienia Socjalnego – Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych, Pan Andrzej Trzeciecki, który od 2000 roku zajmuje się problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególności problematyką szeroko pojmowanej ekonomii społecznej, działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz spółdzielczości socjalnej. Długoletni pracownik MPIPS – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, a od 2011 r. w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, dysponujący wyższym wykształceniem ekonomicznym i studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania ekonomią społeczną na Uniwersytecie Warszawskim.

Materiały szkoleniowe (poradniki i prezentacje multimedialne w wersji elektronicznej) można pobrać ze strony zatrudnieniesocjalne.pl, zakładka OAAZS – Warsztaty i Szkolenia. Dojazd na warsztaty we własnym zakresie, organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Serdecznie zapraszamy

Do porania:

  1. Regulamin rekrutacji uczestników warsztatów edukacyjnych
  2. Karta zgłoszeniowa na warsztaty
  3. Zaproszenie na warsztaty edukacyjne
  4. Propozycje zmian do ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO
filme porno minori porno cu copii porno cu animale porno cu cai filme porno cu minori filme porno cu copii porno cu minori minori xxx minori violati porno cu minori 12 ani filme porno