HUMANUS w Lublinie – Partycypacja w tworzeniu lokalnej i regionalnej polityki społecznej z perspektywy organizacji pozarządowych – od teorii do praktyki – 28 listopada 2017

Partycypacja w tworzeniu lokalnej i regionalnej polityki społecznej z perspektywy organizacji pozarządowych – od teorii do praktyki

Program konferencji:

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 Otwarcie konferencji i przywitanie gości – dr marta Komorska – Rektor WSPiA oraz Katarzyna Fus – dyrektor ROPS Lublin
10.45 – 11.00 Prezentacja założeń i rezultatów projektu „Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej” – dr Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu JSNP Humanus
11.00 – 11.45 Miejsce ekonomii społecznej w lokalnej polityce społecznej – dr M. Komorska
11.45 – 12.30 Włączenie organizacji społecznych w proces planowania i realizacji działań strategicznych w samorządzie lokalnym – dr Arkadiusz Biały
12.30 – 12.45 Przerwa kawowa
12.45 – 13.30 Prezentacja raportu: „Pilotaż współpracy NGO i instytucji publicznych w OZPS – rekomendacje” – mgr Andrzej Trzeciecki – Koordynator – Animatorów OZPS
13.30 – 14.00 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w planach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2018 rok – mgr Zbigniew Mrozik MRPiPS
14.00 – 15.00 Indywidualne konsultacje i rozmowy z Animatorami OZPS oraz zespołem projektowym
14.00 Lunch

DATA: 28 LISTOPADA 2017 R.

MIEJSCE: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12

Serdecznie Zapraszamy !!!

Więcej informacji: Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS, tel. 15 814 22 51, 698 766 405, animacjaozps@jsnphumanus.pl, jsnp-humanus@wp.pl
http://www.jsnphumanus.pl/jsnp/fio-ngo

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO