HUMANUS w Lublinie – Partycypacja w tworzeniu lokalnej i regionalnej polityki społecznej z perspektywy organizacji pozarządowych – od teorii do praktyki – 28 listopada 2017

Partycypacja w tworzeniu lokalnej i regionalnej polityki społecznej z perspektywy organizacji pozarządowych – od teorii do praktyki

Program konferencji:

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 Otwarcie konferencji i przywitanie gości – dr marta Komorska – Rektor WSPiA oraz Katarzyna Fus – dyrektor ROPS Lublin
10.45 – 11.00 Prezentacja założeń i rezultatów projektu „Animacja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej” – dr Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu JSNP Humanus
11.00 – 11.45 Miejsce ekonomii społecznej w lokalnej polityce społecznej – dr M. Komorska
11.45 – 12.30 Włączenie organizacji społecznych w proces planowania i realizacji działań strategicznych w samorządzie lokalnym – dr Arkadiusz Biały
12.30 – 12.45 Przerwa kawowa
12.45 – 13.30 Prezentacja raportu: „Pilotaż współpracy NGO i instytucji publicznych w OZPS – rekomendacje” – mgr Andrzej Trzeciecki – Koordynator – Animatorów OZPS
13.30 – 14.00 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w planach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2018 rok – mgr Zbigniew Mrozik MRPiPS
14.00 – 15.00 Indywidualne konsultacje i rozmowy z Animatorami OZPS oraz zespołem projektowym
14.00 Lunch

DATA: 28 LISTOPADA 2017 R.

MIEJSCE: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12

Serdecznie Zapraszamy !!!

Więcej informacji: Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS, tel. 15 814 22 51, 698 766 405, animacjaozps@jsnphumanus.pl, jsnp-humanus@wp.pl
http://www.jsnphumanus.pl/jsnp/fio-ngo

Dane teleadresowe

Wiejska 3
23-300 Janów Lubelski
woj. lubelskie
Mail:
fundacjakiscis@fundacjakiscis.pl
Tel:
787 805 030
BIP
Klauzula RODO
filme porno minori porno cu copii porno cu animale porno cu cai filme porno cu minori filme porno cu copii porno cu minori minori xxx minori violati porno cu minori 12 ani filme porno