Misja Fundacji

Misją Fundacji jest wsparcie wzajemnej wymianie doświadczeń członków Konwentów CIS i KIS oraz Konwentu CUS, a także wspieranie w dążeniu do profesjonalizacji usług społecznym w szczególności usługi reintegracji społecznej i zawodowej, jako partnerskiego ogniwa w systemie pomocy i wsparcia dla mieszkańców danej społeczności lokalnej, w tym dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie.

Nasze Portale

Obserwatorium CUS w Lublinie

CUS w Lublinie

ZatrudnienieSocjalne.pl

ZatrudnienieSocjalne.pl

Nasze Inicjatywy

Ogólnopolski Konwent Centrów Usług Społecznych
 

Konwent CUS

Lubelski Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej

Lubelski Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej

Czasopismo - Kwartalnik ZatrudnienieSocjalne.pl
 

Czasopismo - Kwartalnik ZatrudnienieSocjalne.pl

Pozostań z nami w kontakcie

Adres

ul. Wiejska 3, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie